Dolne źródło ciepła

Naturalna energia cieplna jest gromadzona w gruncie w sezonie wiosenno - letnim. Ciepło przenika do ziemi za pomocą promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych. Ponieważ przejmowanie ciepła z gruntu zwiększa się wraz z wilgotnością, najbardziej skuteczne są pompy pobierające ciepło z wilgotnych gruntów gliniastych.

Pobieranie ciepła z ziemi odbywa się za pomocą systemu hermetycznych kolektorów gruntowych wykonywanych z rur polietylenowych. Wewnątrz rur krąży niezamarzająca ciecz (roztwór denaturatu, glikol) transportująca ciepło. W zależności od powierzchni działki kolektor może być ułożony pionowo lub poziomo.


dolne źródło dolne źródło pc
   

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Odwierty pod pompy ciepła

odwierty
odwierty
odwierty
odwierty
odwierty pod pompy ciepła
osprzęt wiertnicy
odwierty
odwierty dolnego źródła
odwierty
odwierty
łączenia dolnego źródła
odwierty
łaczenia dolnego źródła
dolne źródło


przekop pod ulicą 

przekop pod ulicą
przekop pod ulicą
przekop pod ulicą
przekop pod ulicą
przekop pod ulicą
przekop pod ulicą


studnie pod dolne źródło

studnia dolnego źródła
studnia dolnego źródła
studnia dolnego źródła
studnia dolnego źródła


Rozdzielacz dolnego źródła

rozdzielacz dolnego źródła
rozdzielacz dolengo źródła
rozdzielacz dolnego źródła