Kościół Bożego Ciała – Gdańsk

Jednym z największych obiektów w dotychczasowej działalności firmy jest budowa geotermicznego systemu grzewczego dla kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała w Gdańsku - Morenie.

Wymagana moc grzewcza dla całego obiektu wynosi 700kW. W skład instalacji wewnętrznej wchodzą: kościół górny, kościół dolny, sale katechetyczne, budynek plebani oraz ciepła woda użytkowa.

Realizacja inwestycji została podzielona na etapy, z uwagi na koszty i duży zakres prac.

W systemie zastosowano kolektor hermetyczny pionowy oraz ogrzewanie wewnętrzne podłogowe i grzejnikowe. Źródłem przenoszenia energii cieplnej są pompy ciepła Cetus 80kW docelowo w ilości 9-sztuk.

System przepompowni całkowicie zautomatyzowany, nie wymaga obsługi.

 

 

zakończyliśmy pierwszy etap prac Pompa Ciepła CETUS 80 KW natępny w kolejnych latach

 


II ETAP

Drugi etap zaczęliśmy w październiku 2011 i skończyliśmy w marcu 2012 roku.

W kotłowni do zamontowanej wcześniej Pompy Ciepła Cetus 80KW domontowano kaskadę trzech pomp ciepła Nibe F1330  o całkowitej mocy grzewczej 180kW, która współpracuje z czterema zbiornikami buforowymi o łącznej pojemnośći 3500 litrów. Urządzenia pracują na mieszanym systemie grzewxzym - podłogowym i grzejnikowym. Dolne źródło ciepła dla kaskady pomp ciepła stanowi kolektor pionowy.

Prace ziemne, dowiercenia dolnego źródła:


Kotłownia
POWRÓT