Lokalizacja - województwo
Miejscowość
Imię *
Nazwisko *
Telefon kontaktowy *
E-mail *
Interesuje mnie
Obiekt mieszkalny
Turystyczny
Przemysłowy
Użyteczności Publicznej
Powierzchnia ogrzewana budynku (m2)
Wysokość pomieszczeń (m)
Kubatura budynku (m3)
Zapotrzebowanie cieplne budynku (kW)
Straty ciepła na budynku zgodnie z projektem (kW)
Ilość użytkowników – stałych do C.W.U
Powierzchnia działki (m2)
DANE DODATKOWE
Na podstawie wypełnionego formularza wykonany zostanie szacunkowy dobór urządzenia wraz z wyposażeniem dodatkowym. Ostateczny dobór urządzeń i zwymiarowanie kolektora gruntowego wraz z ofertą cenową sporządzimy w oparciu o projekt budynku i wizję lokalną na terenie inwestycji. W tym celu Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w przeciągu 5 dni roboczych.

Dane osobowe i korespondencyjne tylko do użytku wewnętrznego firmy Sol-War