Ogólna zasada działania pompy ciepła

Stosując Pompy Ciepła około 75% energii grzewczej otrzymujemy za darmo ze środowiska naturalnego, a jedynie płacimy za energię zużytą do napędu sprężarki, czyli z 1 kWh energii elektrycznej otrzymujemy 3-5 kWh energii cieplnej.


Istota działania pompy ciepła polega na zamianie rozproszonej energii w środowisku naturalnym (dolnego źródła) w energię użyteczną służącą do ogrzewania domu i wody użytkowej (górnego źródła).


Zjawiskiem naturalnym jest przekazywanie ciepła z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze (II Zasada termodynamiki) np. szklanka gorącej wody naturalnie oddaje ciepło do otoczenia. Nie oznacza to jednak, że proces ten nie może zachodzić w odwrotnym kierunku. Przy zastosowaniu pompy ciepła zasilanej niewielką ilością energii elektrycznej możliwe jest wykonywanie pracy "przenoszenia" energii cieplnej z poziomu niskotemperaturowego na wysokotemperaturowy

pompa ciepła NIBE 1245

  pompa ciepła NIBE 1245
 
Stacja wymienników przed modernizacją w
Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu
 stacja wymienników Gdynia       stacja wymienników Gdynia 
  Kotłownia na bazie Pomp Ciepła po modernizacji
kotłownia na bazie Pompy Ciepła  kotłownia na bazie Pompy Ciepła