Podstawowymi elementami instalacji pompy ciepła są:

  1. Sprężarka
  2. Skraplacz
  3. Parownik
  4. Zawór rozprężny
  5. Dolne źródło ciepła
  6. Górne źródło ciepła
  

          Elementy te połączone ze sobą rurkami miedzianymi, lutowanymi srebrem, tworzą wewnętrzny obieg pompy ciepła. Jest on wypełniony czynnikiem roboczym, który posiada właściwości pozwalające mu wrzeć w niskiej temperaturze (np. 0°C). Czynnik przepływając przez parownik (3) pobiera ciepło z dolnego źródła (5) i zaczyna wrzeć stając się parą o niskim ciśnieniu oraz temperaturze. Zassany przez sprężarkę (1) ulega sprężeniu, co wiąże się z gwałtownym wzrostem jego temperatury. Gorący czynnik trafia do skraplacza (2) i oddaje w nim ciepło do górnego źródła (6). Podczas tego procesu skrapla się i w postaci cieczy trafia do zaworu rozprężnego (4), w którym zostaje zdławiony od ciśnienia skraplania do ciśnienia, jakie jest w parowniku. Proces rozpoczyna się ponownie.

W obiegu termodynamicznym pompy ciepła zachodzą w sposób ciągły cztery procesy odbywające się w:

Parowniku - gdzie ziębiwo krążące w dolnym źródle (woda z glikolem o temperaturze około 0°C) na skutek oddania ciepła powoduje wrzenie się ziębnika (jest nim czynnik roboczy R407C o temperaturze wrzenia -40°C). w ten sposób naturalna energia zgromadzona w ziemi zostaje pobrana przez pompę ciepła.

Sprężarce - w której para zostaje sprężona do temperatury około 75°C, po czym jest kierowana do skraplacza.

Skraplaczu - gdzie gorąca para ulega procesowi skraplania oddając ciepło do systemu grzewczego lub podgrzewając ciepłą wodę użytkową. Ziębnik będąc już w postaci cieczy przepływa do zaworu rozprężnego.

Zaworze rozprężnym - gdzie następuje gwałtowne zmniejszenie ciśnienia, powodując dodatkowe schłodzenie ziębiwa, co zapewnia lepsze wykorzystanie darmowej energii zakumulowanej w ziemi. Zawór rozprężny reguluje przepływ ziębnika, który wpływając do parownika rozpoczyna na nowo proces odparowywania.