Przepompownia ciepła

 

Pompy ciepła są urządzeniami, w których następuje transformacja energii cieplnej z niższego na wyższy poziom temperaturowy. Inaczej mówiąc pompa ciepła pobiera energię cieplną z ośrodka o niższej temperaturze do ciała o temperaturze wyższej. Zgodnie z II  zasadą termodynamiki przepływ ciepła następuje zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze. Pompa ciepła dokonuje odwrotnego procesu i w związku z tym odbywa się on przy udziale dodatkowej porcji energii dostarczonej z zewnątrz.

W przypadku sprężarkowej pompy, ta dodatkowa energia jest dostarczana w formie energii elektrycznej do napędu sprężarki chłodniczej zamontowanej w pompie ciepła.

Przepływ energii w sprężarkowej pompie ciepła odbywa się, więc pomiędzy źródłem ciepła o niskiej temperaturze tzw. dolnym źródłem ciepła (w zakresie od -15°C do +15°C), a źródłem ciepła o wysokiej temperaturze tzw. górnym źródłem ciepła (w zakresie od +35°C do +60°C). Proces ten zachodzi dzięki energii elektrycznej dostarczonej do napędu sprężarki.

Pompy ciepła dokonują transformacji ciepła za pomocą ekologicznego czynnika chłodniczego, który krążąc w zespole urządzeń wykonuje obieg termodynamiczny. Jej działanie polega na wykorzystaniu ciepła przegrzania i ciepła skraplania czynnika roboczego do podgrzania wody instalacyjnej znajdującej się w obiegu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w sposób pośredni) lub ciepłej wody technologicznej.

Prawidłowe działanie zależy w znacznym stopniu od prawidłowego zaprojektowania zarówno dolnego jak i górnego źródła ciepła tak, aby praca pompy ciepła była optymalna i przynosiła jak największe oszczędności.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE KOTŁOWNI NA BAZIE POMP CIEPŁA

Pompa Ciepła w domu jednorodzinnym
Kaskada Pomp Ciepła osiedle bloków

 

kotłownia  kotłownia
 kotłownia  kotłownia
kotłownia  kotłownia
   

PEŁNĄ OFERTĘ POMP CIEPŁA NIBE,

będących w naszej ofercie, znajdziesz na stroniewww.biawar.com.pl

Image Pompy ciepła NIBE F1226 Pompy ciepła NIBE F1145
 Pompa ciepła NIBE F1126  Pompa ciepła NIBE F1226  Pompa Ciepła NIBE F1145
 Pompy ciepła NIBE F1245  Image  Image
 Pompa Ciepła NIBE F1245  Pompa ciepła Nibe F1345  Wymienniki dwupłaszczowe VPA