W Hotelu Lival w 2002 roku zlecono naszej firmie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej na wykonanie:

  • geotermicznego systemu grzewczego na bazie pomp ciepła
  • instalacji chłodzenia w oparciu o klimakonwektory i nagrzewnice powietrza
  • przepompowni geotermicznej na bazie pomp ciepła CETUS 80RG i CETUS 64RG
  • wykonanie dolnego źródła ciepła w systemie hermetycznym pionowym w ilości około 2000mb

 

 

 

POWRÓT