Kolektor gruntowy pionowy

Kolektor pionowy wykonany jest z pionowych odcinków rur umieszczonych w odwiertach i połączonych na dole U-kształtką. Poszczególne odwierty połączone są ze sobą szeregowo w pętlę. Odcinki poziome łączące odwierty muszą być umieszczone na głębokości 1,4-1,5 m pod powierzchnią gruntu. Odległość pomiędzy odwiertami powinna wynosić 2,5-5 m. Najczęściej głębokość odwiertów wynosi do 30 m. Kolektor gruntowy pionowy wymaga znacznie mniej miejsca pod budowę niż kolektor poziomy. pionowy kolektor

 

PC  pompa ciepła  Pompa ciepła
 Pompa ciepła  Pompa ciepła  Pompa ciepła
 Pompa ciepła  Pompa ciepła  Pompa ciepła