Ciepła Woda Użytkowa  

Stosując wymiennik dwupłaszczowy VPA firmy Nibe można podgrzać i zmagazynować ciepła wodę do celów użytkowych. Wymienniki współpracują z pompami ciepła lub innymi źródłami grzewczymi. Magazynowanie ciepłej wody odbywa się w wewnętrznym zbiorniku, który wbudowany jest w zbiornik zewnętrzny, pełniący rolę bufora czynnika grzewczego. Wymienniki mogą pracować jednocześnie z dwoma źródłami ciepła np. pompa ciepła + kominek z płaszczem wodnym itp.Ciepła woda użytkowa, podgrzewanie wody

  VPA to wymienniki służące do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej. Przeznaczone są przede wszystkim do łączenia z gruntowymi pompami ciepła. Podgrzewacze składają się z wewnętrznego cylindra ciepłej wody umieszczonego w podwójnym płaszczu z blachy stalowej, w którym znajduje się czynnik ogrzewaj

Pełna oferta wymienników do pomp ciepła firmy Nibe